17 February, 2010

Givande konferens i Åre

Under perioden 4-7 februari var DN Galans organisation på konferensresa till ett vintrigt Åre.

Därför sponsrar Fortum DN Galan och annan friidrott

Konferensen var mycket givande, organisationen fick en tydlig form med specifika arbetsgrupper och under lördagskvällen hade vi äran att lyssna på en hemlig gäst i form av Hanna Johnsson från sponsorn Fortum. Hon berättade om deras strategi och inriktning för företagets ambitiösa sponsorarbete. Anledningarna till varför Fortums arbetar med denna kommunikationsform är enligt Hanna bl.a. följande:

 

- Stärka varumärket/positionering
- Få tillgång till effektiva kommunikationskanaler
-
Ger möjlighet till PR-aktiviteter
- Träffa nuvarande och framtida kunder i personliga möten. (Det är viktigt för oss att vara personliga/nåbara och då är möjligheter till fysiska möten oerhört viktigt).
- Kan innebära resultatinriktade samarbeten med andra sponsorer
- Positiv medieuppmärksamhet
- Intern kommunikation (vi nyttjar friidrotten oerhört mycket i vårt interna friskvårdsarbete)

 

Två viktiga budskap som vår dynamiska gäst förmedlade var:

 

"Jag vill att vår samarbetspartner tar emot mig och vill göra aktivteter med mig."

"Vi ser värderingar genom sponsring."

 

Kontinuerligt arbete med att utveckla eventet

 

DN Galan har under lång tid legat i framkanten i utvecklingen av internationella friidrottsgalor av toppklass. Men i och med att vi nu ingår Samsung Diamond League så märks det att alla inblandade försöker förbättra vår verksamhet ytterligare. Dagarna i Åre var en bra investering för framtida framgångar. DN Galan, ett event av diamantklass!

 

Johan Storåkers